Vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven

Per 1 januari 2016 moeten overheidsbedrijven vennootschapsbelasting (Vpb) gaan betalen. Deze wijziging heeft grote impact op de administratieve organisatie maar vaak ook op de geldstromen. Door de invoering van de Vpb plicht voor overheidsbedrijven wordt de winst met zo’n 25% afgeroomd. Dat betekent simpelweg dat u als overheid minder geld beschikbaar heeft voor uw begroting.

Als belastingadviseur kunnen wij u helpen inzicht te krijgen in de gevolgen van de invoering van de Vpb plicht voor uw organisatie. Enkele vragen die vaak van belang zijn:

  • - Wat is precies de omvang van de activiteit waarop de Vpb plicht   ziet?
  • - Hoe moet ik omgaan met de bepaling van het resultaat?
  • - Hoe ziet de openingsbalans van de onderneming er uit?
  • - Wat kan ik doen om de belastingdruk te verzachten?

Fiscion belastingadviseurs heeft de expertise in huis om u te begeleiden in dit proces. De invoering van de Vpb plicht voor overheidsbedrijven lijkt zich vooral in de Vennootschapsbelasting af te spelen, niets is minder waar. Juist in deze fase van overgang zijn vraagstukken als winstbepaling, goed koopmansgebruik en vermogensetikettering van groot belang. Door nu goed voor te sorteren, hoeft u straks minder Vpb te betalen.

Doordat wij actief zijn geweest in de MKB sector hebben wij een grote expertise opgebouwd op juiste deze vraagstukken. Graag zetten wij onze kennis en ervaring in om u wegwijs te maken in deze fiscale wereld.


Neem vrijblijvend contact met ons op