Echtscheiding en pensioen

Een echtscheiding is een vervelend proces wat veel energie kost. Het hebben van de goede adviseurs bij dit traject is van het grootste belang. Als ondernemer gaat alle tijd en energie die u steekt in het afwikkelen van de echtscheiding direct ten koste van uw onderneming.

Wij staan u bij in het echtscheidingsproces om uw pensioenbelangen te behartigen. Dat doen wij graag samen met uw accountant of advocaat.

Echtscheiding en pensioen in eigen beheer DGA.

Bij een echtscheiding heeft uw ex recht op 50% van uw ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Daarnaast bestaat recht op het gehele ten behoeve van de partner opgebouwde partnerpensioen (of nabestaandenpensioen). Uw ex partner kan van uw BV eisen dat deze de pensioenrechten afstort bij een verzekeringsmaatschappij.

De afstorting van de pensioenrechten van de ex partner worden berekend op basis van de waarde in het economische verkeer. Dit is de waarde die een verzekeringsmaatschappij vraagt voor het in dekking nemen van de pensioenuitkeringen. Deze waarde in het economische verkeer is op dit moment aanmerkelijk hoger dan de fiscale pensioenvoorziening die u op de balans ziet. In sommige situaties kan het bedrag zelfs hoger zijn dan de totale voorziening! Hierdoor vormt de pensioenverevening een groot risico voor de continuïteit van uw onderneming!

Er zijn goede mogelijkheden om de financiële risico's van een echtscheiding te beperken. De kern hiervan ligt in de pensioentoezegging zelf. Fiscion heeft de kennis en ervaring om uw pensioenregeling zodanig aan te passen dat de financiële risico's voor uw BV minimaal zijn. Daar kunt u het beste zo vroeg mogelijk mee beginnen!


Contact met uw pensioenadviseur in Den Haag?

Indien u contact met ons opneemt, kan op korte termijn een belastingadviseur bij u langskomen voor een kosteloos vrijblijvend kennismakingsgesprek. Onze ervaring leert dat wij met u tijdens het kennismakingsgesprek vaak al tot een oplossingsrichting komen, u wordt er zeker wijzer van!