Fiscion voor ondernemers privé

Ons klantenpakket bestaat vooral uit MKB ondernemers, familiebedrijven en DGA's. Naast ondernemer bent u natuurlijk ook een privé persoon. Als privé persoon heeft u uw eigen belastingzaken, vragen en adviesbehoefte.

Voor ons als belastingadviseur is uw privé situatie belangrijk. Wij betrekken dit zoveel mogelijk bij onze adviezen omdat wij vinden dat een zorgeloze financiële privé situatie voorop moet staan. Belasting betalen is iets waar niemand zich volledig aan kan onttrekken. Belastingen spelen een belangrijke rol in de samenleving en zijn overal om ons heen te vinden. Fiscion Belastingadviseurs zet zich graag in om te zorgen dat u niet te veel belasting betaalt.

Fiscion Belastingadviseurs is een kleinschalig kantoor geestigd in Den Haag. U communiceert met de belastingadviseur en deze voert zelf de regie over de uit te voeren werkzaamheden. Uw belastingadviseur is betrokken bij u en is daardoor op de hoogte van wat er bij u speelt. 

De belastingadviseurs van Fiscion ondersteunen u graag bij uw fiscale vraagstukken. Fiscion Belastingadviseurs heeft ervaring op onder meer het gebied van inkomens- en vermogensplanning, oudedagsvoorzieningen en de fiscale begeleiding