Bezwaarschriften en fiscale procedures

Een bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting of BTW schrijven kan iedereen althans, wettelijk gezien mag iedereen zijn eigen bezwaar- en beroepsprocedures voeren in belastingzaken. Een goed bezwaar voldoet aan diverse regels en formaliteiten. Als onafhankelijk belastingadviseur kennen wij die regels en formaliteiten. Graag zetten wij onze kennis in om ook voor u in een bezwaar het beste resultaat te behalen.

Het bezwaarschrift is er op gericht de Belastingdienst te overtuigen van uw standpunten. Daartoe is het van belang de juiste feiten en omstandigheden aan te voeren, maar ook de rechtsregels en eventuele jurisprudentie. Voorts kan het wenselijk zijn om de zaak in een gesprek toe te lichten.

Als belastingadviseur u bijstaan in uw bezwaar tegen de belastingaanslag. Voor zeer eenvoudige zaken is een belangrijk voordeel dat de proceskosten voor u in veel gevallen volledig worden vergoed door de belastingdienst. De standaard proceskostenvergoeding bedraagt in 2020 € 261,- voor een bezwaarschrift.


Contact met uw belastingadviseur in Den Haag?

Indien u contact met ons opneemt, kan op korte termijn een belastingadviseur bij u langskomen voor een kosteloos vrijblijvend kennismakingsgesprek. Onze ervaring leert dat wij met u tijdens het kennismakingsgesprek vaak al tot een oplossingsrichting komen, u wordt er zeker wijzer van!