Advisering bij samenwerkingsverbanden

Vennootschap | VOF | CV | Maatschap

Het samenwerken met andere ondernemers kan in vele vormen. In veel gevallen zijn de fiscale gevolgen van het aangaan van een samenwerkingsverband ingrijpend. Soms zijn er ook ingrijpende juridische gevolgen.

Als u bijvoorbeeld samen met iemand een onderneming gaat drijven, dan vormt u een samenwerkingsverband. Presenteert u zich samen met een ander onder één naam dan is dat wettelijk gezien een VOF (vennootschap onder firma). U bent dan automatisch hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die onder het samenwerkingsverband worden aangegaan. Het is dan raadzaam om de samenwerking vast te leggen in een overeenkomst waarin u de bevoegdheden, wederzijdse rechten en verplichtingen regelt.

Fiscion Belastingadviseurs adviseert bij het vormen van samenwerkingsverbanden. Wij hebben de kennis in huis om u op diverse vlakken te adviseren bij deze belangrijke stap als ondernemer.


Contact met uw belastingadviseur in Den Haag?

Indien u contact met ons opneemt, kan op korte termijn een belastingadviseur bij u langskomen voor een kosteloos vrijblijvend kennismakingsgesprek. Onze ervaring leert dat wij met u tijdens het kennismakingsgesprek vaak al tot een oplossingsrichting komen, u wordt er zeker wijzer van!