Eenmanszaak omzetten naar bv

Er zijn verschillende redenen om eenmanszaak om te zetten in een BV. De belangrijkste reden is dat hiermee de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt kan worden. Met andere woorden: u loopt minder risico's. Ook kan een BV fiscaal gunstiger zijn dan een eenmanszaak.

Hoe kun je de eenmanszaak omzetten in een BV?

Er zijn verschillende manieren om een eenmanszaak om te zetten in een BV. Het meest eenvoudig is een verkoop. De ondernemer richt een BV op en verkoopt zijn onderneming aan de BV. Belangrijke aspecten zijn:
- fiscale gevolgen;
- bepaling van de verkoopprijs;
- juridische uitwerking naar werknemers, leveranciers en klanten.


De meest voorkomende manier om een eenmanszaak te zetten in een BV is door deze in te brengen. De notaris verzorgt deze transactie tezamen met de oprichting van de BV. De onderneming wordt aan de BV overgedragen als storting op aandelen waarbij de waarde van de onderneming wordt omgezet in aandelenkapitaal.


Een inbreng van een onderneming (of een eenmanszaak-aandeel) kan fiscaal ruisend of geruisloos plaatsvinden. Bij een fiscaal ruisende inbreng gaat de fiscus er van uit dat de ondernemer zijn onderneming staakt, en deze tegen een zakelijke waarde overdraagt aan de BV. Indien de zakelijke waarde hoger is dan de boekwaarde (de getallen die op de balans staan) dan is er winst en moet er belasting worden betaald.
Het moeten betalen van belasting is vaak een knelpunt voor de omzetting van de eenmanszaak in een BV. Daarom zijn er fiscale mogelijkheden om de belastingheffing uit te stellen. Dat kan onder meer door te vragen om een geruisloze inbreng, maar er zijn ook andere mogelijkheden.


Contact met uw belastingadviseur in Den Haag?

Indien u contact met ons opneemt, kan op korte termijn een belastingadviseur bij u langskomen voor een kosteloos vrijblijvend kennismakingsgesprek. Onze ervaring leert dat wij met u tijdens het kennismakingsgesprek vaak al tot een oplossingsrichting komen, u wordt er zeker wijzer van!


En verder...

Als de BV is opgericht en de onderneming is overgedragen is het traject niet klaar. Er moeten overeenkomsten worden gesloten tussen de BV en de DGA. Die overeenkomsten moeten schriftelijk worden vastgelegd.


Daarnaast is het van belang dat de relaties van de onderneming (klanten, leveranciers, financiers en anderen) weten dat zij niet langer met een eenmanszaak te maken hebben maar met en BV.


Als belastingadviseur hebben wij ruime ervaring met de omzetting van de eenmanszaak in een BV. Jaarlijks verzorgen wij diverse van deze trajecten, meestal in samenwerking met de boekhouder of accountant.
Wij treden wij op als belastingadviseur en zorgen er voor dat het traject voor u fiscaal optimaal is ingericht. Belasting betalen is daarbij meestal niet nodig, soms kunnen wij zelfs een aanvullende teruggave realiseren.


Daarnaast treden wij op als coördinator van het proces. Wij informeren u over de te nemen stappen, sturen de accountant en notaris aan en stemmen zaken af met de fiscus. Wij staan er voor in dat het gehele traject voor u inzichtelijk blijft en dat de kosten beheersbaar zijn.


Indien u contact met ons opneemt, maken wij graag een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Het kost u niets!