Stamrecht uitkeren

Sinds 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling vervallen. Het is nu niet meer mogelijk een ontslagvergoeding onbelast om te zetten in een stamrecht. Voor bestaande stamrechten bestaat overgangsrecht. Op de bestaande stamrechten blijft de oude regelgeving van kracht.

In 2014 is veel publiciteit geweest voor de regeling om bestaande stamrechten volledig af te kopen. Men kon het stamrecht afkopen tegen belastingheffing over slechts 80% van de waarde van het stamrecht. Voor sommigen een mooie gelegenheid om van het stamrecht (en de stamrecht BV) af te komen. Voor velen echter niet heel erg aantrekkelijk omdat het afgekochte stamrecht tot het box 3 vermogen gaat behoren en daar jaarlijks 1,2% aan vermogensrendementsheffing kost.

Wat onderbelicht is gebleven is het feit dat de voorwaarden voor het uitkeren van het stamrecht flink zijn versoepeld. Een stamrecht moest voor 1 januari 2014 voldoen aan de volgende eisen:

1. Uitkeringen moesten ingaan in het jaar waarin de AOW leeftijd wordt bereikt;

2. Uitkering moet een periodieke uitkering zijn (meerdere uitkeringstermijnen en een sterftekans van minimaal 0,94% over de looptijd van de uitkeringen);

3. Uitvoerder binnen Nederland gevestigd.

Sinds 1 januari 2014 is de eis van de periodieke uitkering komen te vervallen. Het stamrecht mag dus in alle vormen worden uitgekeerd, mits er maar tijdig wordt gestart en er loonbelasting wordt ingehouden.

Een andere versoepeling is het vervallen van de revisierente bij overtreding van de fiscale voorwaarden. Voor 2014 moest je bij afkoop of een andere overtreding van de voorwaarden 20% revisierente betalen over de waarde het stamrecht (een soort boete). Deze bepaling is per 1 januari 2014 komen te vervallen. Geen revisierente meer over stamrechten dus.

Dit betekent dat je in feite vogelvrij bent met het stamrecht. Wil je de heffing uitstellen tot de AOW datum? prima. Wil je uitkeren?... ook goed. Zolang de uitkeringen maar onder de loonheffing vallen.

Dit biedt mooie kansen voor fiscale planning voor iedereen die een stamrecht heeft. Ik raad u aan eens goed te kijken naar uw huidige en toekomstige inkomen en de belastindruk die daarbij hoort. Heeft u tijdelijk minder inkomen, of wellicht na pensionering? Het stamrecht staat klaar om dit gat te vullen. Een prima manier om het inkomen aan te vullen tot het gewenste IB tarief.

Hulp nodig met de fiscale planning of met het uitkeren van het stamrecht?
Neem contact met ons op.