Referenties

I am an expat and I was facing a complicated and unprecedented income tax issue. I needed a professional advice promptly, and I was looking for a tax advisor in The Hague area to assist me in order to appeal a decision taken by the tax authorities in my regard.

After an unsatisfying experience with an international firm, I contacted Bas. Since our first meeting, he was very professional and understanding. He provided personalized services and did everything he could to find the most acceptable and suitable solution for my case. I was able to feel immediately that he is dedicated to my cause.

I am entirely satisfied with his service and thankful for his assistance.

I have already recommended him to several friends and colleagues.

Caroline B.

Belastingadvies voor administratiekantoor

Fiscion Belastingadviseurs in Den Haag heeft ons administratiekantoor al vele malen bijgestaan op het gebied van de complexere belastingzaken. Fiscion is erg goed bereikbaar en door kennis en ervaring is er meestal meestal direct een duidelijk antwoord op onze vragen. Ook als er zaken uitgezocht moeten worden dan krijgen we binnen korte tijd een concreet antwoord en advies.

Daarnaast denkt Bas graag kritisch mee en denkt hij verder dan alleen de concrete vraag en/of uitdaging. We zijn erg blij met de samenwerking met Fiscion Belastingadviseurs en bevelen hun diensten graag aan bij andere kantoren en/of bedrijven.

Met vriendelijke groet,

Kees Roest
Administratiekantoor ADYVO
www.adyvo.nl

Bezwaarschrift schrijven

"Bas Kortenbach werkt snel en zakelijk en wist de Belastingdienst op een beleefde en krachtige manier te overtuigen van onze zienswijze." 
“Je hebt in ieder geval een positieve instelling en je hebt gelijk dat jij de kosten voor jouw dienstverlening feitelijk hebt terugverdiend door de correctie van de opgave van de huisvestingslasten. Daar ben ik heel tevreden over. “
Ton vd V.


Toelichting
Na een boekenonderzoek werden door de fiscus correcties voorgesteld. Ton was het daar niet mee eens en heeft zelf bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst. Toen Ton ons inschakelde had de belastingdienst al aangekondigd dat ze zijn bezwaren wilde afwijzen.
Na de vrijblijvende (telefonische) kennismaking hebben wij de opdracht bevestigd en een inschatting gegeven van de verwachte kosten. Wij hebben een onderzoek verricht naar de geldende rechtspraak op dit gebied en daaruit bleek dat het standpunt van Ton kansrijk was.
Wij hebben een aanvulling op het bezwaar geschreven waarbij wij de eigen standpunten van Ton hebben aangescherpt en onderbouwd met verwijzing naar geldende regelgeving en rechtspraak. Conform onze zienswijze hebben wij extra aftrekbare kosten kunnen opvoeren die nog niet in aanmerking waren genomen. Tevens hebben wij duidelijkheid kunnen geven over de toekomstige fiscale positie van Ton.
Bovenop de eigen standpunten van Ton hebben wij een extra belasting besparing weten te bereiken die onze declaratie overtrof.

Opheffen pensioen BV


“Ik heb het contact met Bas als zeer prettig en to the point ervaren. Kan iedereen met fiscale vragen aanraden contact op te nemen en zal zelf zeker in de toekomst zodra nodig hem inschakelen.”

van Hest namens Du Monde Automatisering BV

Toelichting
De heer Van Hest heeft ons benaderd via de website. Na een kort onderzoek bleek dat hetgeen hij wilde niet mogelijk was. Wij hebben geen kosten in rekening gebracht.

Omzetten eenmanszaak in BV structuur

Fiscion heeft mijn bedrijf omgezet naar een BV vorm (werkmaatschappij met daarboven een Holding).

Bij het intakegesprek heeft Fiscion mij duidelijk uitgelegd hoe deze omzetting plaats kon vinden. Na dat intakegesprek is door mij een offerte opgevraagd. Deze offerte gaf nog meer duidelijkheid met name door het bijgevoegde transparante stappenplan.

Het was duidelijk waar ik aan toe was wanneer ik over zou gaan tot een opdracht.

Na de opdracht is alles voorspoedig verlopen, contacten met onder meer de notaris, KvK en Belastingdienst liepen via Fiscion. Daar was ik blij om, omdat ik mij op deze manier aandacht kon blijven geven aan mijn kerntaken.

Eventuele vragen kon ik telefonisch, per mail of face to face afhandelen, zelfs na kantoortijden.

Daarom kan ik een ieder Fiscion diensten van harte aanbevelen.
W.J. Breugom
Reavize


Toelichting opdracht
Wij hebben voor de heer Breugom een adviestraject verzorgd om zijn eenmanszaak om te zetten naar een BV-structuur. Na het vrijblijvende kennismakingsgesprek hebben wij de werkzaamheden vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Wij geven daarbij tevens een duidelijke inschatting van de tijdsbesteding en kosten.
Voor de omzetting van een eenmanszaak in een BV (structuur)hebben wij een model procedure ontwikkeld aan de hand waarvan het proces wordt doorlopen. Een belangrijk onderdeel van het proces is het stappenplan wat we voor de cliënt opstellen. In het stappenplan staan alle acties opgenomen met daarbij een indicatie van een tijdsplanning. Zo weet de cliënt precies waar hij aan toe is.