Pensioen BV opheffen?

Heeft u een pensioen BV en zijn de kosten u te hoog?

Of wilt u écht genieten van uw pensioen, zekerheid van een levenslange uitkering waar u geen omkijken naar heeft?

Kortom, wilt u uw pensioen BV opheffen?

Meestal zitten er fiscale haken en ogen aan het opheffen van de pensioen BV. Als de BV nog bezittingen heeft (waaronder ook een vordering op de DGA) dan moeten die eerst zoveel mogelijk te gelde worden gemaakt. Heeft de BV geheel geen bezittingen meer en is er ook geen uitzicht op inkomsten, dan kunt u wellicht belastingvrij afzien van uw pensioenaanspraken. Bij Fiscion Belastingadviseurs hebben wij ruime ervaring met pensioen BV’s en het opheffen ervan.

In nauwe samenwerking met Next Level Pensioenadvies gaan wij op zoek naar de meest voordelige manier om uw pensioen BV op te heffen. Soms betekent dat dat uw pensioen moet worden ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Next Level Pensioenadvies beschikt over de noodzakelijke AFM vergunningen om hierin te adviseren en bemiddelen. Door de nauwe samenwerking tussen Fiscion Belastingadviseurs en Next Level Pensioenadvies kunnen wij dit traject snel voor u regelen.

Heeft u uw pensioen al omgezet in een oudedagsverplichting dan is het vaak ook mogelijk om over te stappen naar een lijfrente product, bijvoorbeeld bij een bank. Wij gaan met u op zoek naar de beste oplossing en presenteren u een helder en duidelijk stappenplan voor de opheffing en alle zaken die daar mee samenhangen.

Let op: bent u ouder dan 72 jaar? Dan lukt het wellicht niet meer om de pensioenverplichting bij een verzekeringsmaatschappij onder te brengen. U kunt dan de pensioen BV alleen opheffen indien u uw pensioen afkoopt.

Fiscion Belastingadviseurs heeft veel ervaring met deze trajecten en voert hierover geregeld overleg met de fiscus. Het opheffen van een pensioen BV in de uitkeringsfase is al mogelijk voor een bedrag van € 950,- exclusief BTW.

Meer weten?

Indien u contact met ons opneemt, bespreken wij graag de mogelijkheden met u.